Käidukorraldus

 • Slider Image

Meie eelised Teiste käidukorraldajate ees:

Pakume lahendusi, mis säästab Teile raha, näiteks valgustuslahendused:

 • Valgustus (valgusjuhtimine, LED-valgustid)
 • Reaktiivenergia kompenseerimine
 • Päiksepaneelid
 • Hooneautomaatika (võimalik vähendada elektritarbimist 20-30% väiksemate ümberehitustega)
 • Kaasaegne töökorraldus (digitaalpäevikud, info andmepilves)
 • Töökeskonna kogemus (tööstused, plahvatusohugatsoonid, haiglad, avalikud asutused)
 • Tööstusautomaatika, hooneautomaatika, energeetika alane nõustamine, inseneritöö kõik ühest kohast

 

Oleme hea partner Teile

Lisaks on käidukorraldaja Teile partner, kes nõustab energeetika küsimustes, eesmärk on tagada süsteemide toimimine ning Teile ka majanduslikult kasulik olla.

Käidukorraldus ehk elektripaigaldise hooldus

Seadusest tulenevalt peab elektripaigaldise omanik/valdaja määrama või sõlmima lepingu elektriettevõtte või füüsilise isikuga (KÄIDUKORRALDAJA), kes juhib elektripaigaldistes tehtavaid kasutamise- ja hooldustöid.

Elektrisüsteemide käidukorraldus on reguleeritud õigusaktidega Käidustandardi EVS-EN 50110-1:2013 järgi.

Miks peaks tellima käidukorralduse teenust?

 • Seadme ohutuse seadusest tulenevalt on alates 100A suurusest peakaitsmest pädevust omav käidukorraldaja kohustuslik.
 • Korrapärane elektrisüsteemi jälgimine tagab elektrisüsteemi ohutu toimimise.
 • Regulaarselt hooldatud elektrisüsteem vähendab märgatavalt remondi- ja ekspluatatsioonikulusid.

Mis on käidukorralduse teenus?

 • Elektrisüsteemide olukorra ja dokumentatsiooniga tutvumine.
 • Objekti seisukorra tuvastamine ja probleemide kaardistamine.
 • Ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks tegevuskava koostamine.
 • Edasiseks elektripaigaldise perioodiliseks hoolduseks käidukava kehtestamine.
 • Paigaldisele kehtestatud käidukava täitmine
 • Esindamine erinevates asutustes (nt. Päästeamet, Tehnilise Järelvalve Amet, Kindlustused, Politsei- ja Piirivalveamet )

Käidukorralduses nõutud dokumendid

Käidupäevik

Turvavalgustuse päevik

Piksekaitse kontroll akt

Turvavalgustuse aastane test

Elektripaigadlise audit

Elektripaigaldise mõõdistus

Maanduspaigaldise mõõdistus