Tehnovõrkude monitoorimine

Pakume erinevate tehnovõrkude monitoorimist.

Eesmärk on ülevaatlik pilk energiatarbimisele, mis võimaldab alustada energiatõhususega

Saame integreerida ühe jälgimise alla veemõtjad,gaasimõõtjad, ventilatsiooni süsteemid, elektrivarustuse.

 

Pakume reaalajas läbi interneti brauseri monitoorimist.

 

Saame monitoorida:

>  elektrijaotusseadmetest (arvestid, kaitseaparatuur) ja nutikatest kilpidest
> gaasi-, auru-, õhu- või veemõõteseadmetest
> temperatuuri- ja keskkonnaanduritelt.