Tehnovõrkude monitoorimine

Pakume erinevate tehnovõrkude monitoorimist.

Eesmärk on ülevaatlik pilk energiatarbimisele, mis võimaldab alustada energiatõhususe tõstmisega.

Saame integreerida ühe jälgimise alla veemõõtjad,gaasimõõtjad, ventilatsiooni süsteemid, elektrivarustuse.

 

Pakume reaalajas läbi interneti brauseri monitoorimist.

 

Saame monitoorida:

elektrijaotusseadmetest (arvestid, kaitseaparatuur) ja nutikatest kilpidest
> gaasi-, auru-, õhu- või veemõõteseadmetest
> temperatuuri- ja keskkonnaanduritelt.